SMOOK

Smook Familietheater (4+)

 

Koning Karton zijn kroon kreukelt van de zorgen. Het Rijk van Beton vermorzelt zijn koninkrijk en Vuurland laat eveneens zijn hete adem voelen. Daarenboven valt met Prins Karton geen land te bezeilen. Zorgen, zorgen, zorgen…

Is het niet beter dat Koning Karton de strijdbijl begraaft?

Geen sprake van! Want karton is koning en de koning van karton!